پایش و نظارت کارگزاری شهرستان خوسف خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

صبح روز چهارشنبه(بیستم آذر ماه 98) اعضا گروه پایش سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی و معاون اداری – مالی و پشتیبانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان از کارگزاریهای توزیع کود در شهرستان خوسف بازدید و بازرسی به عمل آورده و نسبت به پایش و توزیع کود و تکمیل فرمهای مربوطه اقدام نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید