معرفی سبد کودی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

انعکاس پوشش خبری هفته نامه ندای کشاورز از همایش آموزشی و ترویجی سبد کودی شرکت در تاریخ 98/9/27 آذر ماه و همچنین معرفی تولید کننده گان کودهای کشاورزی شرکت کننده در این همایش یکروزه به مخاطبان و بهره برداران بخش های مختلف کشاورزی استان.

جهت دریافت فایل کلیک نمائید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید