918تماس با باشگاه کشاورزان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از برقراری 918 تماس با باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران در آذرماه سال جاری خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

این تماس ها از طریق سامانه ارتباطی 1559 صورت گرفت

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید