جلسه مدیر مجتمع شیمیایی آبیک با شرکت تامین کننده مواد اولیه و تکنیکال

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک 

جلسه ای با حضور مدیر مجتمع و نماینده شرکت تامین کننده مواد اولیه و تکنیکال بمنظور تأمین مواد اولیه و تکنیکال مورد نیاز تولیدات مجتمع شیمیائی آبیک در روز یکشنبه 6 بهمن ماه  در دفتر مدیریت مجتمع برگزار گردید،

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید