توزیع مستقیم 30 تن کود سوپرفسفات بطور مستقیم در بهشهر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع مستقیم 30تن کودکشاورزی از نوع سوپرفسفات تریپل در شهرستان بهشهر  در 10 ماهه سال جاری بطور مستقیم خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود سوپرفسفات تریپل تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بطور مستقیم در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان بهشهر  توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید