برگزاری مناقصه خرید کود ستاد شرکت در بهمن 98

برگزاری مناقصه خرید کود سولفات پتاسیم گرانوله در ستاد شرکت

به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید بیست هزار تن کود سولفات پتاسیم گرانوله از تولید کنندگان داخلی، درروز شنبه مورخ نوزدهم بهمن ماه سال جاری،  ساعت 14، با حضور اعضاء محترم کمیسیون معاملات ستاد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، در دفتر مرکزی شرکت یاد شده برگزار شد. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید