بازدید مدیر مجتمع از واحد تولید روغن ولک مجتمع شیمیائی آبیک

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک 

مدیر مجتمع شیمیایی آبیک در روز دوشنبه5 اسفندماه98  از واحد تولید روغن ولک مجتمع شیمیائی آبیک بازدید بعمل آوردند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید