اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 55تن کود کشاورزی از نوع سوپرفسفات در شهرستان محمودآباد در 11ماهه سال جاری از طریق کارگزاری تعاونی  تولید خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود سوپرفسفات تریپل  تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق یک کارگزار توزیع تعاونی تولید تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان محمودآباد توزیع شد.

نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/