ضرورت تعیین و تکلیف ماشین ها ،ادوات، لوازم و سامانه های بوجاری اسقاطی و مستعمل

به گزارش روابط عمومی مدیریت امور ماشین آلات و ادوات کشاورزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی؛

با توجه بر ضرورت تعیین و تکلیف ماشین ها،ادوات، لوازم و سامانه های بوجاری اسقاطی و مستعمل این مدیریت، ظرف مدت یک هفته لیست تمامی اقلام اسقاطی و مستعمل را از طریق استان ها جمع آوری  و جهت تعیین و تکلیف در اختیار معاونت محترم توسعه مدریت و منابع شرکت قرار داده شد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید