به روز رسانی کشاورزان در سامانه هوشمند ، خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی

امید وظیفه دان:

به منظور نظارت و کنترل بر فرایند ثبت رسید کشاورز از طریق  کارگزاران تحت پوشش این مدیریت در سطح استان، لیست اسامی کلیه کشاورزان توسط اداره بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی این استان بازنگری و در حال به روز رسانی می باشد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید