توزیع کود اوره ، خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی اعلام کرد :

از ابتدای سال جاری تا کنون میزان بیست و پنج هزار تن کود اوره توسط کارگزاران تحت پوشش این استان، به کشاورزان متقاضی در سطح استان خراسان رضوی  توزیع شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید