اولویت های تامین ارز یارانه ای برای واردات انواع کود شیمیایی اعلام شد

اولویت های تامین ارز یارانه ای برای واردات انواع کود شیمیایی از سوی کارگروه اولویت بندی تخصیص ارز کودهای کشاورزی تعیین و اعلام شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی در اطلاعیه ای با اشاره به دستور وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر تعیین اولویت های تخصیص ارز برای تامین انواع کود شیمیایی اعلام کرد:

اولویت های تامین ارز یارانه ای برای واردات انواع کود شیمیایی از سوی کارگروه اولویت بندی تخصیص ارز کودهای کشاورزی متشکل از نمایندگان موسسه تحقیقات خاک و آب و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تعیین و اعلام شده است.

این اطلاعیه می افزاید:تاکنون ۸۰۰ درخواست به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ارائه و پس از بررسی و تعیین تکلیف با ۹۸ میلیون دلار تخصیص ارز برای تامین انواع کود شیمیایی مورد نیاز بخش کشاورزی موافقت شده است.

این اطلاعیه با اشاره به این که رسیدگی به درخواست های جدید در کمتر از یک روز انجام می شود،تصریح می کند:هیچ متقاضی معطل فرآیند ممیزی و کنترل ثبت سفارش ها نخواهد شد.

این اطلاعیه از متقاضیان می خواهد تا برای ثبت درخواست خود به وب سایت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به نشانی www.assc.ir مراجعه کنند؛روند تایید و یا رد درخواست و یا نقص مدارک از طریق سامانه متمرکز مجوزهای تجارت خارجی به اطلاع متقاضیان می رسد.

در این اطلاعیه با تاکید بر اهمیت تامین به موقع و کافی کودهای مورد نیاز بخش کشاورزی برای پایداری تولیدات این بخش،اولویت های اول تخصیص ارز انواع کود کشاورزی،به شرح جدول زیر اعلام شده است:

.

 

 

 

.

 

 

 

 

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید