آغاز عملیات مبارزه با پوره سن غلات در مزارع کشاورزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛

فریدون نقی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین به نقل از سعید صالحی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بوئین زهرا اعلام کرد؛ عملیات مبارزه با پوره سن غلات در سطح 15 هزار هکتار از مزارع کشاورزی شهرستان بویئن زهرا با مشارکت بهره برداران آغاز شده است. وی افزود؛ درحال حاضر عملیات مبارزه با پوره سن غلات با توجه به نرم رسیدن از ابتدای هفته جاری در بخش مرکزی بوئین زهرا و رامند از توابع این شهرستان آغاز و تاکنون 240 هکتار مبارزه شیمیایی انجام شده است. در سال زراعی جاری در سطحی بالغ بر 97000 هکتار از مزارع گندم و جو این شهرستان مبارزه بر علیه سن مادر انجام شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید