پرداخت بارنامه های کود ارسالی از مبدأ بندرعباس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛

فریدون نقی زاده  مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین اعلام کرد؛ با توجه به حمل آزاد کود شیمیایی از مبادی کشور، تعداد 44 فقره اصل بارنامه مربوط به حمل کود از مبدأ بندر عباس به استان قزوین در سال 1399 به مبلغ 3365 میلیون ریال جهت تأمین اعتبار به دفتر مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ارسال شد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید