تهیه و توزیع کود در شهرستان اصفهان

توزیع3450تن کود اوره در شهرستان اصفهان استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر استان اقای فریدون صفایی بیان نمود با تلاش و هماهنگی های به عمل آمده توسط همکاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان درسه ماهه سال 99 توانسته ایم 3450 تن کود اوره جهت مصرف بهره برداران بخش کشاورزی درشهرستان اصفهان توزیع نماییم.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید