جلسه معرفی محصولات سبد کالایی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی فارس،

با عنایت به هماهنگی به عمل آمده در تاریخ هفتم تیرماه99 راس ساعت 12 جلسه ای پیرامون معرفی محصولات سبد کالایی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با حضور سرپرست معاون اداری و مالی شعبه در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس برگزار گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید