برگزاری جلسه شورای معاونین در سمنان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

آقای افضلی مدیر استان سمنان از تشکیل اولین جلسه شورای معاونین و مدیران وابشته جهاد کشاورزی استان سمنان خبر داد ،ایشان افزودند که در خصوص نحوه توزیع نهاده های کشاورزی و تحویل به موقع  نهاده های کشاورزی و رضایت مندی مشتریان با هم بحث و تبادل نظر کردند.

 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید