استاندارد سازی وزن کیسه های کود شیمیایی در انبارهای سازمانی استان ایلام

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 

آیت جمالی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام در بازدید از انبارهای سازمانی استان از فرآیند استاندارد سازی کیسه های کود های شیمیایی اوره در انبار های سازمانی و دقت بیشتر در توزین رهنمودهای لازم را اعمال نمودند

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید