توزیع کود اوره در شهرستان گرمه از طریق کارگزاران خصوصی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی

مهندس محسن نظام دوست، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی، از تامین و توزیع 25 تن کود اوره مورد نیاز کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی در شهرستان گرمه در تیرماه سال جاری، از طریق کارگزاری خصوصی در این شهرستان ،خبر داد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید