بازدید مدیر شرکت خدمات حمایتی استان اصفهان از انبار کود استان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

بازدید مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان به همراه مدیر انبار کود از فرآیند کیسه گیری و توزین و صفافی کود اوره فله در انبار های سازمانی استان اصفهان ،و تقدیر و تشکر از تلاش و کوشش همکاران در انبار.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید