نمونه برداری کود

نمونه برداری از پارت200 تنی کود نیترات آمونیوم سولفات در گلستان

به گزارش روابط عمومش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید  هزار جریبی  مدیر شرکت  خدمات  حمایتی  کشاورزی  استان  گلستان ، از نمونه برداری   از یک پارت200 تن کود نیترات آمونیوم سولفات  که از شرکت شهدای صدر شیمی وارد انبار سازمانی این شرکت شده است خبرداد که توسط کارشناسان نظام کنترل کیفی نهاده های کشاورزی این شرکت انجام شده است هزار جریبی در ادامه افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون از7 پارت200 تنی کود مذکور نمونه برداری و برای آنالیز و کنترل کیفی  به مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ارسال شده است.وی تصریح کرد: خط قرمز ما در این شرکت کیفیت است و چنانچه در سایر موضوعات انعطافی نشان دهیم در خصوص کیفیت کودهای توزیع شده بسیار دقیق و بدون انعطاف عمل می‌کنیم.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید