گزارش تصویری:

بزرگداشت هفته دفاع مقدس شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در ستاد و استانها

.

.

.

.

.

.

.

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید