کود شیمیایی استان همدان

ارسال کود شیمیایی اوره به شهرستان نهاوند استان همدان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

مهندس علیرضا رنجبرضرابی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان گفت امروز سه شنبه هجدهم شهریورماه سالجاری مقدار 25 تن کود شیمیایی اوره برای کارگزاری چشمه دره مهر گیان از کارگزاران شهرستان نهاوند استان همدان ارسال شد تا بر اساس سهمیه بندی مدیریت جهاد کشاورزی و مرکز خدمات شهرستان نهاوند در اختیار کشاورزان منطقه قرار گیرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید