انبارهای سازمانی شرکت مورد بازدیدقرار گرفت

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 

مسئول حمل ونقل  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان از بازدید کودهای فله رسیده به انبارسازمانی خبر داد.

شهریار پورکاظم با اعلام این خبر افزود: در معیت مسئول انبارهای سازمانی مجتمع مهران از کودهای فله ارسالی از مبادی در انبارهای استان بازدید گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید