بازدید گروه پایش کودی استان

پایش کودی از فروشگاههای مجاز وخارج از شبکه( بازار های محیطی) در گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

 حمید  هزار جریبی ، مدیر  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان با اعلام  این خبر گفت :کمیته  پایش کودی استان گلستان باحضورآقای خطیری قاضی اداره  کل تعزیرات حکومتی استان ،  جاجیلری، نماینده اداره  کل صمت استان ،مقصودلو نماینده حراست  و باقری نماینده مدیریت زراعت سازمان  جهاد کشاورزی استان، سید محمد میر صالحی نماینده شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان و ،به منظور بررسی کودهای کشاورزی در معرض فروش از نظرکود قاچاق، ممنوعه یا تاریخ گذشته و الزام به فروش کودها دارای شماره ثبت ماده کودی از بازار های محیطی و خارج از شبکه در شهرستانهای گرگان و آق قلا بازدیدها  نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید