دوره آموزش

برگزاری دوره آموزش سامانه توزیع و فروش نهاده های کشاورزی( یارگر) در گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان با اعلام این خبر افزود: به منظور آشنایی  با سامانه توزیع و فروش نهاده های کشاورزی( یارگر)، یک دوره آموزشی حضوری با مدیر و کارشناسان زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان و کارکنان این شرکت در روز یکشنبه مورخ99/7/6 برگزار شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید