توزیع 3330 تن کود اوره از طریق بخش خصوصی در جویبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع3330  تن کود کشاورزی از نوع اوره در شهرستان جویبار در 6 ماهه سال جاری  از طریق شبکه کارگزاران بخش خصوصی تحت پوشش خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود اوره تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران از طریق 11کارگزار توزیع بخش خصوصی  تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان جویبار توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید