تامین کود تعاونی روستایی ولیعصر شهرستان خرامه استان فارس

به گزارش رابط روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس

حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از حمل 44 تن کود اوره کشاورزی به تعاونی روستایی ولیعصر شهرستان خرامه در تاریخ 2 آبانماه سال 99 از طریق شرکت حمل و نقل تعاونی کامیونداران مرودشت خبرداد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید