نهاده های مورد نیاز کشاورزان استان کرمان تامین شده است

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان:

محمدمحسن قاسمی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان به نقل از محمدرضاپورخاتون معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان گفت: درسال زراعی 1399-1400 حدود60هزارهکتار اراضی کشاورزی استان (بجزمنطقه جیرفت وکهنوج)به کشت محصولات اساسی واستراتژیک گندم جو ودانه روغنی اختصاص می یابدکه بااتکال به ایزدمنان وتلاش وپشتکاربهره برداران ونظارت کارشناسان جهادکشاورزی،شاهدتولید محصولات مذکوربراساس برنامه ابلاغی وزارت جهادکشاورزی خواهیم بودوهیچگونه کمبودی در رابطه با نهاده کشاورزی موردنیاز بذر .سم .کود شیمیایی .ماشین الات وادوات کشاورزی وجود ندارد.

مهندس قاسمی درادامه خاطرنشان کرد:باتوجه به موجودی بالای انبارهای تحت پوشش دراستان،وهمچنین تخصیص های داده شده از مبادی وپتروشیمی ها، کود ازته،فسفاته وپتاسه استان برای کشت پاییزه تامین شده است.

قاسمی افزود:کشاورزان می توانند با ارائه حواله صادرشده از مراکز خدمات،نسبت به خرید ودریافت کود مورد نیاز خود از نزدیکترین کارگزاری اقدام نمایند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید