ارسال کود به شهرستان های استان فارس

به گزارش رابط روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از حمل 460 تن کود اوره کشاورزی به کارگزاری ها و تعاونی تولید و تعاونی روستایی شهرستان های استان فارس در تاریخ 7 آبانماه سال 99 از طریق شرکت حمل و نقل تعاونی کامیونداران مرودشت خبرداد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید