اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 27تن کود کشاورزی از نوع اوره در شهرستان ساری در مهر ماه سال جاری برای توسعه کشت دانه های روغنی خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود اوره تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق کارگزار ویژه تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی کشت دانه های روغنی در سطح شهرستان ساری توزیع شد.