توزیع مستقیم 1000 کیلوگرم کود سوپرفسفات تریپل در آمل

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 1000 کیلوگرم  کود کشاورزی ازنوع سوپرفسفات تریپل در شهرستان آمل در7 ماه سال جاری به صورت مستقیم خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود سوپر فسفات تریپل تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی  کشاورزی به صورت مستقیم  در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان آمل  توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید