تامین کود اوره مورد نیاز شهرستان نایین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر استان اقای فریدون صفایی بیان نمود با تلاش و هماهنگی های به عمل آمده توسط همکاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان درهفت ماهه سال 99 توانسته ایم 700 تن کود اوره جهت مصرف بهره برداران بخش کشاورزی در شهرستان نایین تهیه و تامین نماییم

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید