برگزاری همایش پدافند غیر عامل در امنیت غذایی (زیستی ) در استان قزوین

روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین گزارش داد:

"پدافند غیرعامل یک اصل خواهد بود برای همیشه نه برای مقطعی خاص"
                                                                                                           مقام معظم رهبری

 

روز دوشنبه 14 آبان 1397 همایش پدافند غیرعامل در رابطه با امنیت غذایی در محل سالن همایش سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با حضور آقای علیزاده مشاور محترم معاون وزیر جهاد کشاورزی و عضو هیت علمی سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج  وزارت جهادکشاورزی و کلیه همکاران سازمان ها و ارگان های مرتبط با بخش کشاورزی برگزار شد.

در این همایش آقای علیزاده با بیان اهداف کوتاه مدت دشمن در بخش کشاورزی به موضوع امنیت غذایی و نقش آن در توسعه پایدار پرداختند. ایشان با بیان اینکه امنیت غذایی از مهمترین شاخص های اقتصادی و اجتماعی در توسعه پایدار می باشد به آسیب ها و مخاطرات بخش کشاورزی از جمله ضربه زدن به امنیت و سلامت (کیفیت و کمیت محصولات) و ایجاد مخاطره در منابع و تأسیسات و تجهیزات مانند جنگل، آب و باند فرودگاهی اشاره نمودند. وی بیان کرد که وابستگی امنیت ملی به امنیت غذایی موضوعی انکار ناپذیر بوده و ناامنی غذایی، امنیت ملی را نیز از بین خواهد برد. جامعه ای که از لحاظ غذایی در مضیقه باشد نمی تواند جامعه باهوش و پویایی باشد و این امر قطعا به عقب ماندگی می انجامد .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید