بازگشایی پاکت‌های مربوط به مناقصه بارگیری، حمل و تخلیه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان،

در هفته گذشته با حضور اعضاء محترم کمیسیون معاملات استان و مسئول حراست استان نسبت به بازگشایی پاکت‌های مربوط به مناقصه بارگیری، حمل و تخلیه 10 هزار تن نهاده‌های کشاورزی از مبدأ دزفول از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام گردید بنابراین پس از مقایسه نرخ‌های پیشنهادی مناقصه‌گران با قیمت برآورد اولیه نسبت به اعلام برنده مناقصه از طریق سامانه ستاد اقدام شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید