نمونه برداری از کود و گندم ار ابتدای سال تا کنون

فرآیند نمونه برداری از کود و گندم در انبارهای سازمانی و کارگزاران از ابتدای سال تا کنون استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی

تعداد 77 مورد عملیات  نمونه برداری توسط  واحد نمونه برداری استان مرکزی  به مرکز مطالعات کاربردی کرج  از کودهای ارسالی کیسه و فله و بذور  در  انبارهای کارگزاران و انبارهای سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی از ابتدای سال 1399 تا کنون . 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مرکزی  از 77 مورد نمونه برداری از کودهای کشاورزی حمل شده به استان مرکزی و بذور موجود در انبارهای سازمانی و کارگزاران  از  ابتدای  سال جاری تا کنون خبرداد.

سید علیرضا موسوی با اعلام این مطلب افزو د :فرآیند نمونه برداری از کودهای کشاورزی و بذور  براساس دستورالعمل صادره از سوی ستاد مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی صورت گرفته است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید