گزارش استانی _شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

آقای افضلی مدیر استان سمنان از حمل و تخلیه و کیسه گیری کود اوره حمل شده از بندر عباس و نظارت بر توزیع کود با توجه به افزایش تقاضا و نظارت بر توزیع کود خارج از شبکه خبر داد 

مهندس افضلی با اعلام این مطلب افزودند:

کود های فله پس از کیسه گیری به سرعت برای کارگزاران ارسال تا در دسترس کشاورزان متقاضی قرار بگیرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید