بازدید گروه پایش و نظارت از انبارکارگزاری تعاونی روستایی گناوه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر:

بازدید گروه پایش و نظارت استان، بر توزیع کودهای شیمیایی از انبارکارگزاری تعاونی روستایی گناوه مرکز شهرستان گناوه در مورخ ۵ بهمن ماه ۹۹ بازدید کردند. در این بازدید کلیه موارد مربوط به توزیع کودهای شیمیایی براساس سامانه جدید و توصیه های لازم توسط گروه پایش به کارگزار صورت پذیرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید