جلسه آقای مهندس افضلی با مدیر سازمان تعاونی روستایی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

آقای افضلی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان از تشکیل جلسه ی تامین و توزیع انواع کود شیمیایی در دفتر این مدیریت خبر داد 

مهندس افضلی با اعلام این مطلب افزودند:

در این جلسه مقرر شد سازمان تعاونی روستایی در پنجم هر ماه نسبت به تصویه حساب به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مراجعه و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بر اساس سهمیه هر منطقه کود مورد نظر آنها را در اسرع وقت تامین تا از طریق کارگزاران به دست کشاورزان برسد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید