جلسه توزیع نهاده های کشاورزی

جلسه در رابطه با توزیع نهاده های کشاورزی - استانداری استان مرکزی - سوم اسفند ماه 1399

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی ازبرگزاری جلسه در استانداری مرکزی با اتفاق مسئولین مربوطه و تشکلهای تعاونی و نمایندگان دستگاههای نظارتی در خصوص نحوه  توزیع نهاده های کشاورزی  و بررسی موضوع و چالش های پیش روی کارگزاران تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ، خبر داد . 

سید علیرضا موسوی افزود :  با بیان اینکه در این جلسه پس از گزارشهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  از میزان نحوه توزیع و  سهمیه کودی ابلاغی استان و همچنین  میزان تامین زمان پیک مصرف درصد کودهای مورد نیازکشاورزان ، گزارشاتی توسط مسئولین مربوطه به استانداری استان ارائه ،گردید .  

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید