اجرای سیاست خاک به‌ عنوان یک زیست‌بوم در استان البرز

 روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز گزارش داد:


  برابر فرمایشات رهبر معظم انقلاب که مسئله خاک هم به‌ اندازه آب اهمیت دارد، و باید از حاصلخیزی خاک مراقبت کنیم. در اجرای این سیاست  مبنی بر حفظ خاک به عنوان یک زیست بوم ، استان البرز در این خصوص تاکنون اقدامات مهمی در حوزه خاک انجام‌ داده که از جمله آن می‌توان به غنی سازی خاک با استفاده از کودهای آلی و زیستی و تامین مواد مغذی خاک از طریق کودهای پایهNPK توزیعی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، تجهیز اراضی سنتی کشاورزی و توسعه کشاورزی حفاظتی کشت مستقیم اشاره کرد.   

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید