تأمین و توزیع کود شیمیایی شهرستان همدان استان همدان

تأمین و توزیع 525 تن کود شیمیایی فسفاته و پتاسه در سال 1399 توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان در شهرستان همدان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

در سال 1399 مقدار 225 تن کود شیمیایی فسفاته و 300 تن کود شیمیایی پتاسه توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان در شهرستان همدان تأمین و توزیع شده است.

آقای بهروز الیاسی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان با اعلام این خبر گفت: این مقدار کود شیمیایی فسفاته و پتاسه، توسط 8 کارگزار و عامل توزیع شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان در شهرستان همدان، بر اساس لیست مدیریت جهاد کشاورزی و مرکز خدمات شهرستان در اختیار کشاورزان منطقه قرار گرفته است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید