تامبن و ارسال مقدار 15 تن کود اوره به شهرستان بوکان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

 

آقای مهندس علیرضا قربانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی از تامین و ارسال مقدار 15 تن کود اوره به شهرستان بوکان در روز پنج شنبه پنجم فروردین ماه سال 1400 خبر داد و افزود : کود ارسالی از بابت سهمیه بهاره است که با هماهنگی معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی به این شهرستان ارسال شده و توسط کارگزاران توزیع کودهای شیمیایی با هماهنگی مدیریتهای کشاورزی منطقه توزیع میگردد . 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید