تأمین و توزیع کود شیمیایی شهرستان نهاوند استان همدان

تأمین و توزیع هزار و 85 تن کود شیمیایی فسفاته و پتاسه در سال 1399 توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان در شهرستان نهاوند

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

در سال 1399 مقدار 625 تن کود شیمیایی فسفاته و 460 تن کود شیمیایی پتاسه توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان در شهرستان نهاوند تأمین و توزیع شده است.

آقای بهروز الیاسی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان با اعلام این خبر گفت: این مقدار کود شیمیایی فسفاته و پتاسه، توسط 8 کارگزار و عامل توزیع شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان در شهرستان نهاوند، بر اساس لیست ارائه شده توسط مدیریت جهاد کشاورزی و مرکز خدمات شهرستان در اختیار کشاورزان منطقه قرار گرفته است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید