بازدید مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر از انبار سازمانی ( بنگاه توسعه سابق)

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر:

آقای مهندس شاپور رضائی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر، جهت پیشرفت رفع مشکلات انبار سازمانی بنگاه توسعه( انبار ملکی شرکت) در مورخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۰بازدید به عمل آوردند. در این بازدید آقای مهندس رضائی توصیه های لازم را ارائه نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید