ورود کود اوره از تولیدات پتروشیمی رازی به البرز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از ورود کود اوره از تولیدات پتروشیمی رازی به البرز خبر داد. علی اکبر ندرلو با اعلام این مطلب افزود:  به منظور تأمین کود شیمیایی مورد نیاز کشاورزان براساس سهمیه سال 1400، میزان 50 تن کود اوره از مبداء بندر امام تولیدات پتروشیمی رازی به مقصد اسـتان البرز حمل و ارسال گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید