ارسال کود از انبار شهرستان دامغان به کارگزاران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

آقای افضلی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان از ارسال کود از انبار شهرستان دامغان برای کارگزارای آقای علی نژاد خبر داد 

مهندس افضلی با اعلام این مطلب افزودند:

مقدار 25 تن کود اوره از انبار مرکزی شهرستان دامغان برای یک کارگزارای ارسال شده ،امید است که کشاورزان با استفاده به موقع از کود های شیمیایی راندمان کاری آنها بالا رفته و کشاورزان به اهداف مورد نظر خویش نزدیک شوند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید