حمل مستقیم نهاده های کشاورزی به انبار کارگزاران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

آقای افضلی مدیر استان سمنان از حمل مستقیم انواع نهاده های کشاورزی در سال 99 خبر داد 

مهندس افضلی با اعلام این مطلب افزودند:

در سال گذشته مقدار 23487 تن انواع نهاد های کشاورزی به طور مستقیم به انبار کارگزاران استان سمنان حمل شده و پس از بازدید های لازم ما بین کشاورزان متقاضی توزیع شدند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید