توزیع 6500 تن کود اوره در فروردین1400 در استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر استان اقای فریدون صفایی بیان نمود با تلاش و هماهنگی های به عمل آمده توسط همکاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان در فروردین ماه سال 1400 توانسته ایم 6500تن کود اوره مصرف بهره برداران کشاورزیاستان اصفهان را توزیع نماییم

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید