حمید رسولی، مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

حمل کود اوره به استانها 28 درصد بیش از سهمیه فروردین ماه

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

"علی رغم مقارن بودن با تعطیلات نوروز و محدودیتهای تردد کامیونها و تریلرها و همچنین موج چهارم کرونا مقدار کود اوره حمل شده به استانهای سراسر کشور 28 درصد بیش از سهمیه مصوب جهت توزیع توسط شرکت خدمات حماتی کشاورزی بوده است."

 

حمید رسولی عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با بیان مطلب فوق افزود: بر اساس تأیید مدیریت امور هماهنگی و کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سهمیه مصوب کود اوره بایستی از طریق شبکه بزرگ کارگزاریهای شرکت خدمات حماتی کشاورزی طی فروردین ماه 1400 در سراسر کشور توزیع می گردید، 187823تن بوده است که علی رغم مشکلات و محدودیتهای مورد اشاره، مقدار حمل شده به استانها به 241365 تن رسیده که این مقدار 28% بیش از سهمیه مورد نظر بوده و مورد تقدیر جناب دکتر وفابخش معاون محترم امور زراعت نیز قرار گرفت.

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سال 1399 نیز نزدیک به 2 میلیون تن کود اوره در سراسر کشور تأمین، تدارک و توزیع نموده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید